Find Us OIn Facebook


Poskytovanie elektronických služieb štátom je samozrejme už viacero rokov úplne bežné a efektívne ako pre štát tak pre obyvateľov. Využíva ich ale len časť obyvateľov, časť síce využíva Internet ale nie komplikovanejšie elektronické služby a časť samozrejme nevyužíva ani Internet.

Štatistický úrad ale podľa dnešného oznámenia plánuje sčítanie cez Internet evidentne ako primárny spôsob sčítavania. Pre veľkú časť obyvateľov pôjde samozrejme o výrazne zjednodušenie, pre ostatných obyvateľov budú k dispozícii aj alternatívne spôsoby.

Ako sa budú obyvatelia pri internetovom vypĺňaní identifikovať a prihlasovať oznámenie neuvádza.

Ako alternatíva bude v každej obci na kontaktnom mieste elektronické zariadenie, ktoré budú môcť obyvatelia využiť na elektronické sčítanie. Štatistický úrad rokuje aj so Slovenskou poštou o možnosti vytvoriť takéto miesta v jej pobočkách. Pri týchto zariadeniach zrejme skôr nemajú byť pracovníci, ktorí vyplnia formuláre obyvateľom nezvládajúcich prácu s Internetom, keď aj v tomto prípade hovorí úrad o sčítavaní sa samotnými obyvateľmi.

Obyvatelia, ktorí sa nebudú vedieť sami sčítať, budú môcť požiadať ale obec o mobilného asistenta. Detaily oznámenie neuvádza.

Odhad aká časť obyvateľov by mohla využiť ktorý spôsob nie je k dispozícii.

S využitím registrov

Ďalším zlepšením má byť aj zjednodušenie vypĺňaného formuláru. Údaje, ktoré vie úrad získať zo štátnych registrov a ďalších zdrojov, si totiž získa z týchto zdrojov.

Pôjde o 11 zdrojov, oznámenia uvádza napríklad dáta z registra obyvateľov, z centrálneho registra poistencov verejného zdravotného poistenia, z informačných systémov Sociálnej poisťovne, ministerstva školstva, ministerstva životného prostredia, úradu geodézie, kartografie a katastra.

Vo výsledku sa formulár skráti z 35 otázok v roku 2011 na približne polovicu.

Navyše sčítanie domov a bytov budú realizovať samosprávy.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021, samosprávy budú realizovať sčítanie domov a bytov od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Photo by Leon Seibert on Unsplash
Zdroj : Sodb

Komentáre

Novšie Staršie

Reklama

Allcoins.pw

Reklama